n
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)
Muzeum Techniki

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

 

Historia


Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku na terenie historycznej lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej. Po ponad rocznych staraniach zmierzających do ratowania kolekcji parowozów i lokomotyw zgromadzonych w Jaworzynie Śląskiej Muzeum wydzierżawiło teren wraz z eksponatami od Gminy Jaworzyna Śląska. Od 2005 roku Muzeum jest już działającą pod nadzorem Ministerstwa Kultury organizacją pożytku publicznego zajmującą ochroną dziedzictwa kultury technicznej Śląska.

Zbiór eksponatów przejęty od PKP składał się z 34 lokomotyw, 41 wagonów i 8 maszyn warsztatowych. Wszystkie te obiekty były niesprawne technicznie, a niektóre w stanie całkowitej ruiny. Stan zabudowań biurowych,warsztatu oraz hali parowozowni okazał się również zły. Podczas pierwszego etapu działalności Muzeum wykonano szereg prac porządkowych i zabezpieczających. Zbudowane zostało ogrodzenie wokół całego terenu oraz zatrudniono firmę ochroniarską do pilnowania terenu. W wyremontowanych pomieszczeniach urządzono biura oraz nowe pomieszczenia ekspozycyjne. Zorganizowana została również baza noclegowa w specjalnie zakupionym do tego celu wagonie sypialnym. Po niezbędnych naprawach infrastruktury przystąpiono do renowacji zgromadzonego taboru kolejowego oraz zakupów nowych eksponatów.

 

Cele


Inicjatywą Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku jest stworzenie wzorcowego modelu funkcjonowania ośrodka chroniącego dobra dziedzictwa przemysłowego, który stałby się podstawą do rozpoczynania podobnych inicjatyw na terenie całego kraju.

Celem naszego Muzeum jest również trwała ochrona tradycji z zakresu   przemysłu w szczególności: gromadzenie dóbr kultury, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych eksponatów.

Kolejnym celem jest udostępnianie zbiorów oraz zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów. Muzeum zajmuje się organizowaniem wystaw stałych, czasowych i objazdowych.  Publikuje katalogi, przewodniki wystaw oraz wydawnictwa popularno - naukowe z zakresu swej działalności.

Ważnym kierunkiem rozwoju Muzeum jest również prowadzenie działalności dydaktycznej, edukacji wśród młodzieży szkolnej w postaci pobytów dydaktycznych w ramach tzw. „zielonej szkoły”, praktyk dla studentów uczelni wyższych oraz działalności edukacyjnej dla młodzieży z Jaworzyny Śląskiej.

 

Ekspozycje


Obecnie Muzeum udostępnia ekspozycję obejmującą zabytkowy tabor kolejowy normalnotorowy od roku 1890 do lat 70-tych XX w. Zbiór składa się z ponad 50 lokomotyw (pochodzenia polskiego, niemieckiego, austryjackiego, angielskiego i amerykańskiego), około 50 wagonów oraz żurawi kolejowych i pługu odśnieżnego. Cały zbiór ustawiony jest w wachlarzowej hali z 19-toma stanowiskami oraz na 1,5 km torów.

Poza taborem kolejowym do Muzeum przybyła także unikatowa kolekcja motocykli Harley-Davidson i Indian. Modele z lat 1924-1978 zostały pieczołowicie odrestaurowane i obecnie są sprawne technicznie.

W zabytkowych pomieszczeniach dawnej parowozowni zorganizowano szereg tematycznych ekspozycji poświeconych historii techniki i przemysłu. Do zwiedzana udostępnione są wystawy maszyn i urządzeń przemysłowych, rolniczych i stolarskich, komputer ODRA z 1974 roku, , maszyny poligraficzne, urządzenia rzemieślnicze, urządzenia gospodarstwa domowego rodowodem ze Śląska.

Turyści mogą również zwiedzić wystawę poświęconą historii komunikacji, którą tworzą zabytkowe radiodbiorniki, dalekopis, telefony i centralki telefoniczne. Ciekawą propozycją dla dzieci i młodzieży jest Muzeum Zabawkarstwa Samochodowego.

W dwóch historycznych pociągach została otwarta wystawa poświęcona „Roli kolei w przesiedleniach po II wojnie światowej”, obrazująca migracje i losy ludności na terenie Ślaska  po II wojnie.

Uruchomiona została makieta kolejowa w skali H0 sterowana autentycznymi urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego. Dla turystów udostępniamy również  drezynę do jazd rekreacyjnych na torach Muzeum.

 

Atrakcje,imprezy kulturalne, noclegi …


Muzeum zajmuje się organizacją różnego rodzaju imprez okolicznościowych i stałych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i hobbystów.

Najmłodszych corocznie zapraszamy do uczestnictwa w sierpniowej półkolonii „Miasto Dzieci”, podczas której dzieci bawią się w dorosłych, poznając wartość pracy, pieniędzy i ucząc się podstaw samorządu.

Młodzież zapraszamy na warsztaty poświęcone historii kolejnictwa „Kolej Łączy Pokolenia”, amatorów motocykli na zloty i cykliczne imprezy  „Nasza historia Harley-Davidson”.

Do kalendarza imprez weszły już na stałe obchody Dnia Dziecka, Dnia Kolejarza, majówki, Mikołajki oraz przyjazdy pociągu Retro.

Ogrodzony teren Muzeum obejmuje około 2,5 ha, jest miejsce na biwak z zapleczem socjalnym. Na terenie Muzeum można zorganizować piknik lub grilla. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się ogrodzony parking. Muzeum dysponuje bazą noclegową w standardzie turystycznym oferując miejsca w 1-,2-, i 3-osobowych przedziałach wagonów sypialnych i salonowych oraz dla fotoamatorów pokój – punkt obserwacyjny.

Więcej informacji możecie Państwo naleźć na naszej stronie: www.muzeumtechniki.pl

 


 

Partner: motoczesci24.com

Partner: allemotocykle.pl

Partner: motonaprawa.org

Partner: otomechanika.pl